Witamy na stronie Miejskiego Przedszkola Nr 40
im. Marii Kownackiej w Rudzie Śląskiej

Ogólnopolska akcja
"Bezpieczne wakacje"

Miejskie Przedszkole nr 40 im. Marii Kownackiej po raz kolejny przystąpiło do ogólnopolskiej akcji "Bezpieczne wakacje" pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Celem ogólnopolskiej akcji "Bezpieczne Wakacje" jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych.

Akcja trwa od 1 czerwca 2014 do 30 września 2014.

Szczególy dotyczące akcji znajdują się na stronie internetowej: www.bezpiecznewakacje.pl

Ogólnopolski Program
"Mamo, Tato, wolę wodę!"
"Mamo, Tato, pij wodę!"

Nasze przedszkole aktywnie uczestniczy w tym programie.

Jest to ogólnopolski program edukacyjny, który został zainicjowany przez Żywiec Zdrój S.A.
w trosce o zdrowy rozwój najmłodszych.
Jego celem jest podkreślenie roli wody w codziennej diecie oraz wspieranie rodziców w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci.
Partnerami merytorycznymi programu są Instytut Żywności i Żywienia oraz Instytut Matki i Dziecka.

Szczególy dotyczące programu znajdują się na stronie internetowej: www.wolewode.pl

-

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

11 października 2013r. prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał nowelizację ustawy o systemie oświaty,
tzw. ustawę sześciolatkową.
Rozwiązania w niej zawarte wprowadzają regulacje dotyczące obejmowania obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich.
Ustawa weszła w życie 14 listopada 2013r.

Serdecznie zachęcamy wszystkich rodziców do odwiedzania strony internetowej: 6latki.men.gov.pl

Źródło: Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

-

SZKOŁA WSPÓŁPRACY
Uczniowie i rodzice kapitałem społecznym nowoczesnej szkoły

"Szkoła współpracy to przestrzeń, w której każde dziecko i młody człowiek, każdy rodzic i każdy nauczyciel
zaproszeni są do wspólnej rozmowy, pracy, uczenia się i zabawy."

Jest to nowy, ogólnopolski, systemowy projekt Ministerstwa Edukacji Narodowej.
Projekt ten jest nowatorskim przedsięwzięciem, którego jednym z najważniejszych celów jest wprowadzenie w szkołach i przedszkolach z całej Polski nowoczesnego modelu współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami
w zakresie organizacji życia szkoły, przedszkola.

Do udziału w projekcie zaproszono szkoły i przedszkola z całej Polski o uprawnieniach szkół i przedszkoli publicznych.
Podczas etapu rekrutacji do projektu zakwalifikowało się nasze przedszkole jako jedyne z Rudy Śląskiej.

Projekt rozpoczął się w marcu 2013r. i potrwa do końca lutego 2015r. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty.

Serdecznie zachęcamy do odwiedzania strony internetowej: szkolawspolpracy.pl

Źródło: Oficjalna strona internetowa Ministerstwa Edukacji Narodowej.

-

Razem z rodzicami

Drodzy rodzice!

Przedszkole to miejsce, w którym spotykają się ludzie, których łączy jeden cel – wspomaganie rozwoju dzieci.

Nasze przedszkole za jeden z priorytetów uważa dobrą współpracę ze środowiskiem rodzinnym. Preferuje aktywne formy udziału dzieci i rodziców w życiu przedszkola, dlatego już dzisiaj serdecznie zapraszamy chętnych rodziców z całego przedszkola na spotkania popołudniowe, które odbywać się będą regularnie przez cały rok szkolny 2013/2014.

Spotkania odbywać się będą w oddziałach przedszkolnych w Miejskim Przedszkolu nr 40,
jak również w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3.

zobacz galerię

Akcja Akademii Zdrowego Przedszkolaka

Przedszkolak bezpieczny w podróży

Akcja lato 2013/2014.

Podjęte przez nas działania podczas tych warsztatów poświęcone są bezpieczeństwu dzieci podczas podróży i na wakacjach. Chcemy uczulić dzieci na groźne sytuacje i miejsca, z którymi mogą się zetknąć i pokazać jak ich można unikać. Podpowiemy również przedszkolakom, jak przygotować się do podróży i na wakacyjny wyjazd.

Wiedza zdobywana przez dzieci podczas akcji jest aktywnie doświadczana. Uzupełnieniem wiedzy są zabawy, gry, wierszyki, warsztaty plastyczne, kolorowanki, ilustracje i bajki dzięki którym przedszkolaki łatwiej zapamiętają niezbędne dla nich wiadomości. Podstawą wszystkich działań jest aktywność fizyczna dzieci.

Koordynator akcji: mgr Weronika Rapacz.

Prezentacja dla rodziców

pobierz prezentację

O przedszkolu

Miejskie Przedszkole nr 40 zlokalizowane jest w dzielnicy Ruda, przy ulicy Norwida 12. Placówka funkcjonuje od stycznia 1984r. Organem prowadzącym jest Gmina - Ruda Śląska, nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach - Delegatura Gliwice.

czytaj dalej

Nadanie imienia

28 stycznia 2014r. z udziałem przedstawicieli władz Miasta Ruda Śląska, Kuratorium Oświaty i innych zaproszonych gości odbyła się uroczystość nadania Miejskiem Przedszkolu nr 40 imienia Marii Kownackiej połączona z obchodami 30-lecia MP40.

zobacz galerię

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Miejskie Przedszkole nr 40 w Rudzie Śląskiej jako jedno z nielicznych przedszkoli na terenie miasta zostało wybrane do realizowania wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ma ono możliwość realizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w związku z posiadaniem wysoko wyspecjalizowanej kadry pedagogicznej oraz dysponowaniem środkami dydaktycznymi i sprzętem, niezbędnymi do prowadzenia wczesnego wspomagania.

czytaj dalej

Informacje dla rodziców
 • Rekrutacja dzieci na rok szkolny 2014/2015
 • Regulamin przedszkola
 • Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
 • Uprawnienia i obowiązki rodziców
 • Procedura dotycząca zdrowych i bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu
 • Procedura przepływu informacji pomiędzy przedszkolem a rodzicami
 • Konsultacje z logopedą
 • Konsultacje z psychologiem
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
 • Zdrowe dziecko to szczęśliwe dziecko
 • Rodzice kontrolujcie głowy Waszych dzieci

więcej

"Mówię NIE wszystkiemu co złe"

W roku szkolnym 2013/2014 kontynuujemy realizację programu profilaktyczego Miejskiego Przedszkola Nr 40 pt.: "Mówię NIE wszystkiemu co złe" opracowanego przez mgr Alicję Mróz.

Program jest realizowany we współpracy
z Wydziałem Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta.

Celem programu jest kształtowanie pozytywnych postaw i bezpiecznych zachowań dzieci w sytuacjach zagrażających ich życiu i zdrowiu - wyposażenie dzieci w niezbędne sprawności, umiejętności oraz wiadomości dotyczące dbania o własne zdrowie i bezpieczeństwo.

W ramach programu przeprowadzony został międzyprzedszkolny konkurs plastyczny pod hasłem "Strażak przyjacielem dzieci".

Regulamin

Wyniki konkursu

zobacz galerię

Innowacja pedagogiczna

W roku szkolnym 2013/2014 realizowana jest innowacja pedagogiczna "Zaczarowany świat bajek".

Innowacja została zatwierdzona przez Kuratorium Oświaty.

Głównymi celami tego przedsięwzięcia jest wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji. Budowanie sysytemu wartości, w tym wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe. Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych. Nabycie przez dzieci umiejętności kształtowania zainteresowań i zamiłowań czytelniczych poprzez czytanie bajek.

Osoby odpowiedzialne za realizację innowacji pedagogicznej: Anna Dragon, mgr Beata Toman.

zobacz galerię

Projekty realizowane w przedszkolu

W naszym przedszkolu realizowane są liczne projekty, które są jedną z metod nauczania. Mają one na celu poszerzenie treści programów wychowania i nauczania przedszkolnego. Projekty te realizowane są jako osobne przedsięwzięcie w ramach edukacji przedszkolnej. Uwzględniają one potrzeby, uzdolnienia i zainteresowania uczniów.

Zachęcamy do zapoznania się z realizowanymi w ostatnich latach projektami w zakładce "Dydaktyka - Programy i projekty".

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom chcemy również przybliżyć realizację wybranych projektów poprzez ich krótką charakterystykę i galerię zdjęciową.

zobacz galerię

Szwedzki stół dla dzieci

W każdy czwartek śniadania dla dzieci przygotowywane są w formie szwedzkiego stołu.

Dzieci w tym dniu mogą same komponować swoje śniadania.
Dzieci mając wybór, a nie konieczność jedzenia, chętniej będą sięgały po warzywa i próbowały produktów, do których na co dzień są niechętnie nastawione.
W ten sposób chcemy wzmacniać u dzieci postawę samodzielności, pokazać dzieciom, że posiłki mogą być podawane w różnej formie, a jedzenie w przedszkolu jest przyjemnością.

zobacz galerię

Czyste powietrze wokół nas

Od stycznia 2010 roku Miejskie Przedszkole nr 40 w Rudzie Śląskiej jest realizatorem programu przedszkolnej edukacji antynikotynowej "Czyste powietrze wokół nas" organizowanego przez Panstwową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Rudzie Śląskiej. Powołane do koordynacji i realizacji programu osoby wzięły udział w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez PSSE oraz MOPiIS w Rudzie Śląskiej w celu zdobycia niezbędnych informacji wykorzystywanych w trakcie realizacji programu.

Główne założenia projektu:

 1. Wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy.
 2. Zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

galeria 2012/2013

galeria 2011/2012

"AKADEMIA AQUAFRESH"

W roku szkolnym 2013/2014 bierzemy udział w III edycji Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zdrowotnej Przedszkolaków "Akademia Aquafresh".

Program ma na celu profilaktykę mycia zębów i dbania o higienę jamy ustnej u dzieci, aby zmniejszyć poważny problem, jakim jest próchnica u dzieci w Polsce. Dzieci czeka mnóstwo wspaniałej edukacyjnej zabawy wraz z Pastusiami.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: akademiaaquafresh.pl

Koordynator akcji: mgr Lesława Adamkiewicz.

zobacz galerię

"AKADEMIA MISIA HARIBO"

W roku szkolnym 2013/2014 dzieci 5-6-letnie z oddziałów przedszkolnych Miejskiego Przedszkola nr 40 w Szkole Podstawowej nr 3 biorą udział w realizacji programu edukacyjnego " Akademia Misia Haribo".

Udział w programie ma na celu rozwijanie twórczego myślenia i pogłębianie ciekawości poznawczej świata u dzieci w wieku przedszkolnym, które umożliwiają im poznanie kultury, zwyczajów i życia dzieci z sześciu zakątków świata: Chin, Grenlandii, Meksyku, Kenii, Egiptu oraz Indii.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: akademiamisiaharibo.pl

Koordynatorzy akcji: Bożena Piechaczek, mgr Monika Szadkowska.

zobacz galerię

"DZIECIAKI MLECZAKI"

W roku szkolnym 2013/2014 bierzemy udział w ogólnopolskim programie "Dzieciaki Mleczaki". Przedszkolaki zostaną wprowadzone w mleczny świat Dzieciaków Mleczaków - akcję Polskiej Izby Mleka.

Poprzez zabawę, zadania i ćwiczenia dopasowane do wieku i umiejętności dzieci będą się one w delikatny i niewymuszony sposób uczyły o walorach mleka i produktów mlecznych.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej: dzieciakimleczaki.pl

Koordynator akcji: Anna Dragon.

zobacz galerię

AKADEMIA ZDROWEGO PRZEDSZKOLAKA

"Piramida Żywienia Przedszkolaka
- Uczymy się o jedzeniu w ekologicznym znaczeniu"

Wiosenne warsztaty były poświęcone żywności ekologicznej i zdrowej żywności, która ma ogromny wpływ zarówno na zdrowie, jak i samopoczucie naszych pociech i nas samych.

W ramach tej akcji dzieci:

 • poznały pojęcie żywności ekologicznej
 • dowiedziały się co to jest zdrowa żywność i jak ją odróżnić od niezdrowej
 • zgłebiały temat zdrowej żywności na przykładzie jaj oraz owoców i warzyw

Koordynator akcji: mgr Weronika Rapacz.

Prezentacja dla rodziców

zobacz galerię

pobierz prezentację


"Przedszkolak Pełen Zdrowia - II edycja

Odporność wzmacniamy, bo o zdrowe żywienie
i higienę dbamy"

W czasie zimowych warsztatów dla dzieci położyliśmy nacisk na profilaktykę zdrowia i budowanie odporności u dzieci oraz przypomnieliśmy jak ważne jest zdrowe odżywianie
i dbanie o higienę.

W ramach tej akcji dzieci:

 • poznały pojęcia: zdrowia, choroby, wirusów i bakterii
 • poznały pojęcie odporności i sposoby jej wzmacniania
 • uświadomiły sobie ważną rolę higieny, ruchu i zdrowej, zbilansowanej diety
 • wiedzą, że odpoczynek ma dobry wpływ na zdrowie

Koordynator akcji: mgr Weronika Rapacz.

Prezentacja dla rodziców

zobacz galerię

pobierz prezentację


"Piramida Żywienia Przedszkolaka
- Zboża zjadamy, energię z nich mamy"

Jesienią zrealizowaliśmy kolejną edycję akcji "Piramida Żywienia Przedszkolaka".

Dzieci zostały zapoznane z Piramidą Żywienia Przedszkolaka oraz omówione zostały dwa piętra, które są bardzo ważne z punktu widzenia prawidłowego odżywiania: kasze, makarony, pieczywo - źródło węglowodanów oraz białka i tłuszcze.

W ramach niniejszej akcji dzieci:

 • dowiedziały się lub przypomniały sobie poziomy Piramidy Żywienia Przedszkolaka
 • wiedzą, że dostarczania produktów z wszystkich pięter gwarantuje zdrowie i odporność na choroby
 • poznały różne rodzaje zbóż oraz produktów zbożowych, tj.: pieczywo, makaron, ryż, kasze
 • dowiedziały się, że rośliny strączkowe są źródłem wartościowego białka, które jest potrzebne do ich wzrostu
 • wiedzą, dlaczego ryby są zdrowe i powinny je jeść
 • rozumieją, dlaczego orzechy i zarna są zdrowsze od słodyczy

Koordynator akcji: mgr Weronika Rapacz.

Prezentacja dla rodziców

zobacz galerię

pobierz prezentację

Pozostałe akcje, w których braliśmy udział

ROK SZKOLNY 2013/2014

 • Ogólnopolska Akcja Ministerstwa Edukacji Narodowej "Ćwiczyć każdy może" organizowana w ramach Roku Szkoły w Ruchu wspierana przez Ośrodek Rozwoju Edukacji

 • Ogólnopolski konkurs - akcja "Elektrośmieci oddajesz - pieniądze dostajesz!" zorganizowana przez Przedsiębiorstwo Techniczno-Handlowe Technika Sp.z.o.o.

 • Ogólnopolska Akcja "Czysty Aniołek" zorganizowana przez Stowarzyszenie PIĘKNE ANIOŁY mająca na celu zbiórkę środków czystości dla dzieci z najuboższych rodzin i przekazanie ich do najbliższego Ośrodka Pomocy Społecznej. Akcja pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka

 • XIV akcja Góry Grosza: akcja Towarzystwa NASZ DOM pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz dzieci z domów dziecka

ROK SZKOLNY 2012/2013

 • Ogólnopolskie akcje "Akademii Zdrowego Przedszkolaka":
  - "Piramida Żywienia Przedszkolaka - Jemy warzywa i owoce sezonowe"
  - "Przedszkolak Pełen Zdrowia - I edycja"
  - "Piramida Żywienia Przedszkolaka - Podróż do Mlecznej Krainy"

 • Ogólnopolska akcja "Książka dla szpitala": akcja, której celem jest wspieranie małych pacjentów poprzez zbiórkę książeczek, gier planszowych, pluszaków, materiałów plastycznych

 • XIII akcja Góry Grosza: akcja Towarzystwa NASZ DOM pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej na rzecz dzieci z domów dziecka

 • Ogólnopolska akcja "Kubusiowi Przyjaciele Natury"

 • Zbiórka pokarmów dla schroniska "Fauna"


Copyright © 2009-2012 Miejskie Przedszkole nr 40 w Rudzie Śląskiej

Created by Krzysztof Podhorodyński

stat4u